achtervolgen

achtervolgen
{{achtervolgen}}{{/term}}
[meestal figuurlijk] follow
[met vijandige bedoelingen volgen] pursue〈vervolgen〉 persecute
voorbeelden:
1   die gedachte achtervolgt mij that thought haunts/obsesses me
     zij werden door pech achtervolgd bad luck pursued them/dogged their footsteps
2   een moordenaar achtervolgen pursue a killer

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Watersnoodwedstrijd — Unter dem Namen Watersnoodwedstrijd (niederländisch – „Flutopferspiel“; wörtlich: watersnood = „Überschwemmungskatastrophe“, wedstrijd = „Wettkampf“) wurde ein Benefiz Fußballspiel bekannt, dessen Erlös für die Opfer und Hinterbliebenen der… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”